Monday, November 9, 2009

FADILAH SHOLAWAT KEPADA NABI

FADILAH SHOLAWAT KEPADA NABI

Barangsiapa membaca sholawat sehari semalam sebanyak 4000x selama 8 tahun istiqomah, insya Allah pengamalnya akan di tetapkan oleh Allah sebagai Aulia Allah lahir batin.
Balya Malkan
Di rujuk dari Hadits Hadits pilihan, Hikmah hukama' dan kitab kitab salaf
FADHILAH MEMBACA SHOLAWAT NABI
Allah Swt berfirman:
sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersholawat kepada Nabi, hai orang orang yang beriman bacalah sholawat dan salam kepadanya. al-ayat
RASULALLAH bersabda:
Bacalah sholawat kepadaku sesungguhnya bacaan sholawat padaku adalah penebus dosamu dan pembersih bagimu. Oleh karena itu barangsiapa yang membaca sholawat padaku sekali maka Allah memberinya rahmat sepuluh kali. (hr. At Tamimi)
RASULALLAH bersabda:
Ada malaikat yang datang padaku dari Tuhanku yang Maha Mulia dan Maha Agung lalu berkata seseorang dari umatmu membaca sholawat kepadamu, Allah menulis sepuluh kebaikan untuknya menghapus kejelekan dari padanya sebanyak sepuluh, mengangkat sepuluh derajat dan rahmat yang sama di kembalikan kepadanya. (Hr. Ahmad)
RASULULLAH Saw bersabda:
Barangsiapa yang membaca Sholawat padaku 1x maka dibalas Allah dengan 10x {sepuluh rahmat} barangsiapa yang membaca Sholawat 10x maka dibalas oleh Allah dengan 100x, barangsiapa membaca Sholawat 100x maka Allah menulis diantara dua matanya dengan tulisan 'bebas dari kemunafikan dan bebas dari api neraka' dan dihari kiamat dimasukkan ke Surga bersama para orang orang yang Syahid. {HR. Thabrani}
Rasulullah Saw bersabda:
Perbanyaklah membaca Sholawat padaku, sebab pembacaan Sholawatmu untukku akan mengampun dosamu, mintalah pada Allah derajat dan wasilah untukku sebab wasilahku disisi Tuhanku adalah syafaat bagimu. {HR. Ibnu Asakir}
Barangsiapa yang senantiasa membaca Sholawat Nabi maka segala kesusahannya akan diberi jalan keluar dan dosa dosanya akan diampuni. {Hr. Tirmidzi}
RASULULLAH bersabda: Barangsiapa yang namaku disebut dihadapannya lantas tidak membaca Sholawat padaku maka berarti salah untuk menuju jalan surga. {Hr. Thabrani}
=> Orang yang paling bakhil adalah orang yang nama rasulullah disebut dihadapannya lantas tidak membaca Sholawat pada rasulullah itulah orang yang paling bakhil. {Hr. Ibnu abi Ashim}
Abu Bakar ra. berkata: membaca Sholawat pada Nabi itu bisa memusnahkan beberapa dosa kesalahan daripada air memadamkan api. Dan membaca salam pada Nabi lebih afdol daripada memerdekakan budak dan cinta Rasulullah Saw itu lebih afdol daripada menumpahkan darah atau memukul dengan sedang dijalan Allah SWT.
Rasulullah Saw bersabda: Tiga orang dibawah naungan Tuhan Yang Maha Mulia lagi Agung pada hari tidak ada naungan kecuali naunganNya: 'Orang orang yang menggembirakan orang yang sedih, orang yang menghidupkan sunnahku, dan orang yang memperbanyak membaca Sholawat padaku.
Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang menulis Sholawat padaku disuatu kitab maka para malaikat akan memintakan ampun padanya selama namaku tertulis dalam kitab tersebut.
Zainal Abidin berkata: tanda ahlus sunnah adalah memperbanyak membaca Sholawat terhadap rasulullah Saw.
Barangsiapa membaca sholawat sehari semalam sebanyak 4000x selama 8 tahun istiqomah, insya Allah pengamalnya akan di tetapkan oleh Allah sebagai Aulia Allah lahir batin.

No comments:

Post a Comment